Hotell Åregården

Integritetspolicy& Cookie Policy

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). Denna integritetspolicy beskriver hur Hotell Åregården (556971-0147) behandlar dina personuppgifter när du använder vår hemsida, bor på vårt hotell /i våra lägenheter/i våra hus, beställer och/eller utnyttjar våra tjänster som vi tillhandahåller, och i andra sammanhang. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande svenska dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter används av oss till att administrera och bearbeta din bokning och till att utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande regler.

Vår användning av personuppgifter görs i samband med:

 1. Administration, tillhandahållande, utveckling och underhållning av de tjänster du köper av oss.
 2. Bearbetning av bokningar och beställningar.
 3. Information till dig via SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus, eller
  annan information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss.
 4. Vår kommunikation med dig och/eller din agent i syfte att du får relevanta erbjudanden.
 5. Analys av statistik och användarbeteenden.
 6. Marknadsföring.
 7. Annan information kan även tillkomma när du anländer/checkar in.

När du gör en bokning med oss

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning, tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.När du gör en bokning hos oss, behandlar vi de personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster.

De personuppgifter som vi samlar in är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt, och inkluderar följande;

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Födelsedata
 • E-postadress
 • Språk
 • IP-adress och cookies
 • Inloggningsuppgifter
 • Användarhistorik
 • Information om ditt resesällskap
 • Bokningspreferenser och särskilda önskemål
 • Betalningar och annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Vi vill skicka information om våra nyheter och erbjudanden till dig, och när du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder vi din information, såsom din e-postadress, in detta syfte. Detta görs i enlighet med regler, under marknadsföringslagen gällande kundrelationer.
Sker kontakt med dig via sociala medier, görs detta efter ditt samtycke, i enlighet med befintliga kundrelationer. För kommunikation med dig via sociala medier, måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Basis för detta är samtycke eller legitima intressen.
Även när du har godkännt att erhålla marknadsföringsmaterial från oss så kan du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, enligt befintliga kundrelationer. Processen för detta är att du kontaktar oss skriftligen.

Här finner du våra kontaktuppgifter

Hotell Åregården
reception@aregarden.com
Årevägen 81, 837 52 Åre, Sverige
+46 647 178 00

Vi ansvarar för behandlingen av personuppgifter i våra system för: bokningar, fakturering och hotelldrift, samt marknadsföring och utskick av e-post.

Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, i syfte att förbättra våra tjänster och den teknik vi använder, samt för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster.

När du kontaktar oss

När du kontaktar oss behandlar vi lämnade personuppgifter för att kunna bearbeta er förfrågan på bästa sätt. Vi gör detta för att kunna uppfylla vårt avtal med dig eller för att kunna besvara dina förfrågningar.
Vi kan i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.
Dina personuppgifter behålls av oss efter du avslutat din vistelse hos oss och efter betalning, i enlighet med svensk lag.

Utlämning av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut av oss till en tredje part utan att du samtycker, eller utan att gällande lagar, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

Dina rättigheter om du vill ta del av dina personuppgifter

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation, såsom pass eller annan ID-handling, för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Ändringar av Åregårdens Intgritetspolicy

Vi vill alltid utveckla och förbättra våra tjänster. Således kan vi ändra ändra omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy kan därför uppdateras och/eller ändras i detta syfte, och/eller om dataskyddsförordningen (GDPR) eller relaterade lagar eller föreskrifter så kräver.

Cookie Policy

Hotel Åregården använder ”cookies” på sin webbplats.
Detta görs i syfte att underlätta användningen, förbättra marknadsföringen och nyttjandet av Åregården’s webbplats.
Du samtycker till att Åregården använder cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att du fortsätter att använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.
En cookie är en datafil som hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på en webbplats. Hotel Åregården använder både permanenta cookies och session cookies, och kan även använda tredjeparts cookies.
Om du inte vill tillåta cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktionalitet påverkas. Om mer information om vilka cookies vi använder önskas så kan du kontakta oss på reception@aregarden.com

Hotell Åregården
reception@aregarden.com
Årevägen 81, 837 52 Åre, Sverige
+46 647 178 00