Historia

1895 - 2019

Järnvägen till Trondheim, som invigdes 1882 av Oscar I, blev startskottet för turismen i Åre. Hösten 1895 invigdes Hotell Åreskutan, Åres första hotell. Byggherre var skånskan Kristina Hansson, en av förgrundsfigurerna i Åres tidiga historia som turistort. Redan 1899 expanderade rörelsen med en societetspaviljong för hotellets mest prominenta gäster. Hon drev i hotellet också Åre post- och telegrafstation och verkade i hotellet fram till 1910.

1914 övertogs rörelsen av den i Åre välkände hotellägaren Agnar Meurling, född på Öland och etablerad restaurangägare i Stockholm. Mot första världskrigets slut igångsatte han omfattande ombyggnadsåtgärder som leddes av arkitekt Karl Güettler och Åres mest framstående byggmästare Mårten "Byggis" Ohlson. Hotellets namn ändrades till Åregården och både namn och huvudkaraktär är bevarade idag. Troligen var det Meurling som uppförde villabyggnaden i hotellets trädgård.
Kring 1980 genomgick anläggningen nästa genomgående förändring då hotellet byggdes till med en flygel längs backen mot stationen och då de tolv mindre flerbostadshusen tillhörande BRF Åregårdarna uppfördes på marken ned mot väg och järnväg.

Idag står hotellet lika stolt i centrala Åre by med lika mycket charm och tradition som för 120 år sedan.

Hotellets lobby och bar har altid varit en central mitt punkt för årebor och turister. Med ett stort fokus på våra härliga gäster, fantastisk mat och dryck, roliga fester och ett konstant strävande efter att bli det bästa fjällhotellet i Skandinavien, är vi hotellet för dig som vill bo exklusivt och uppleva det lilla extra.